گروه هنری ویسپتاش

کابینت طرح نئو کلاسیک

کابینت طرح نئوکلاسیک

کابینت طرح نئو کلاسیک

کابینت طرح نئو کلاسیک ، پولی یورتان سفید گرم ، سوپرمات .طراح و مجری طرح جناب آقای کمالی ، کرمان. رنگ از گروه هنری ویسپتاش

نمایی از نصب کابینت رنگ شده

برای مشاوره و سفارش با شماره ۰۹۱۲۴۱۹۶۴۴۳ تماس بگیرید!