گروه هنری ویسپتاش

درباره ما

درباره گروه هنری ویسپتاش

خرسندیم که عضو گروه گروه هنری ویسپتاش هستید

ویسپتاش به معنای دقیق (آفریننده) و معادلی است برای پیکرتراش و حجار

ویسپتاش همواره همراه شماست

استودیو ویسپتاش مکانیست پروژه محور برای به ظهور رسیدن ایده های شما و ارایه بسیاری خدمات در تمامی شاخه های ساخت و تولید پروداکت های هنری و کاربردی .
یکی از کمبودهایی که در مسیر خلق آثار هنری و یا تولید پروداکتهای کاربردی همیشه حس میشود ، فقدان پروسه ی صحیح طراحی تا تولید است.چنان که بسیاری از ایده های و طرح های هنرمندان و طراحان ، به واسطه ی این نقصان هرگز یا به تولید نهایی نمیرسد و یا در مراحل اولیه خود باز میماند. و یا در کیفیت به حد نهایی نمیرسند. ما در استودیو ویسپتاش این امکان را با شما به اشتراک میگزاریم تا پروسه ی خلق و تولید ایده های خود را در اختیار داشته باشید .

رنگ کاری محصولات دکوراتیو

معنای لغوی ویسپتاش

در اوستایی ، «ویسپتاش» در لغت به معنای دقیق (آفریننده) و معادلی است برای پیکرتراش و حجار. و نامی است از نامهای اهورا مزدا . در کهن ترین بخش یشتها چنین آمده است :”جهان بر دو اصل استوار است . آنچه باید باشد و آنچه میتواند باشد. وآنی که در امکانی وجود تصرف میکند و همه چیز را قابل ظهور مینماید اراده و علمی است که ویسپتاش (اهورامزدا) بر آن آگاهی و توان دارد .

خدمات گروه ویسپتاش

ما در گروه هنری ویسپتاش هموارهخدمات جامع و با کیفیت را ارئه کرده ایم. در ادامه  خدمات ما شامل موارد زیر است

نصب کابینت

ساخت کابینت

رنگ کاری کابینت

طراحی کابینت